Πέμπτη, 21 Μαΐου 2015

The 7 Secrets of Success

1. Passion
2. Focus
3. Persistance
4. Mastery
5. Connections
6. Initiative
7. Luck

Δεν υπάρχουν σχόλια: