Σάββατο, 16 Ιουνίου 2012

FOSSCOMM 2012 - Open Source Ecology Greece

Στα πλαίσια του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Κοινοτήτων Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (FOSSCOMM) παρουσίασα το έργο του Open Source Ecology Greece. Ακολουθεί το βίντεο της παρουσίασης.


G.R.A.A.S. - Update 2


Τα άρθρα που αφορούν το GRAAS μετά από απαίτηση αναγνωστών θα είναι δίγλωσσα με ελληνικό και αγγλικό κείμενο.

Ελληνικά:
Πριν μερικές μέρες παρέλαβα επιτέλους το Raspberry Pi μου! Περιμένω μερικά υλικά ακόμα και το project φαίνεται να μπαίνει στην πιο δημιουργική του φάση. Ολοκληρώθηκε και η θεωρητική μελέτη του συστήματος και καθορίστηκε η πρώτη βασική, σταθερή έκδοση της αρχιτεκτονικής που θα ακολουθηθεί και περιγράφεται στο παρακάτω διάγραμμα.

English:
A few days before my Raspberry Pi finally arrived. I am waiting for some more materials and as it seems the project is stepping into a more creative phase. The theoretical research for the first basic and stable version of the system's architecture is completed and is described in the following diagram.Ελληνικά:
Σύντομα(ίσως και εντός της ημέρας) θα αναρτηθεί στο Teambox και η αναλυτική λίστα με τις εργασίες που πρέπει να γίνουν για να υλοποιηθεί το κάθε υποσύστημα. Έτσι με αυτό τον τρόπο μπορεί κάποιος να μάθει και την διαδικασία εργασίας που ακολουθείται και την φιλοσοφία που διέπει τον σχεδιασμό του όλου έργου και όχι μόνο να δει σκέτο κώδικα.

English:
Very soon(maybe within the day) there will be posted in the Teambox an analytical todo list for the jobs must be done for the materialization of the subsystems. By doing so one can learn from the way of the working process itself and the philosophy that exists within the design of the project as a whole and not only reading raw parts of source code.

Σάββατο, 2 Ιουνίου 2012

G.R.A.A.S. - Update

Συζητάτε πιθανή ανάπτυξη του GRAAS σε συνεργασία με την ομάδα του http://openenergymonitor.org/emon/ το οποίο είναι ένα Open Source Energy Management System που πολλά από τα κομμάτια του αρχικού σχεδιασμού και κυρίως της ασύρματης επικοινωνίας τα καλύπτει σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό. Οπότε προχωράω σε επιπλέον έρευνα για να μην ανακαλύψω την τροχό δεύτερη φορά. Γιατί πάντα καλύτερα είναι η εργασία μας να μας πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα και μιας που μιλάμε για FOSS πράγματα από κάτι τέτοιο θα επωφελούνταν αρκετοί άνθρωποι.

Περισσότερες Λεπτομέρειες Σύντομα...