Σάββατο, 2 Ιουνίου 2012

G.R.A.A.S. - Update

Συζητάτε πιθανή ανάπτυξη του GRAAS σε συνεργασία με την ομάδα του http://openenergymonitor.org/emon/ το οποίο είναι ένα Open Source Energy Management System που πολλά από τα κομμάτια του αρχικού σχεδιασμού και κυρίως της ασύρματης επικοινωνίας τα καλύπτει σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό. Οπότε προχωράω σε επιπλέον έρευνα για να μην ανακαλύψω την τροχό δεύτερη φορά. Γιατί πάντα καλύτερα είναι η εργασία μας να μας πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα και μιας που μιλάμε για FOSS πράγματα από κάτι τέτοιο θα επωφελούνταν αρκετοί άνθρωποι.

Περισσότερες Λεπτομέρειες Σύντομα...

Δεν υπάρχουν σχόλια: