Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου 2010

I am...

"I guess I'm pretty much of a lone wolf. I don't say I don't like people at all but, to tell you the truth I only like it then if I have a chance to look deep into their hearts and their minds." - Bela Lugosi

Δεν υπάρχουν σχόλια: