Τρίτη, 19 Απριλίου 2011

Quotes 2

Where there are no problems there is improvement.

Achievements need devotion and sacrifice or else you build sandcastles.

When people have no problems, they invent them.

I can tell if someone is alive by catching a small glimpse in their eyes, the mirror of their soul.

Pain is the ink, experience the words, life the book and ourself the author. Because without pain we do not fully embrace an experience and thous life.

Freedom for all...sometimes bitter sometimes cold but its enough and it is all...


Nikos Vasileiadis - 2011

Τετάρτη, 6 Απριλίου 2011

Shadowless Nights

Nights without shades
in a land without names
torment for souls
forever lost

Dreams made of loss
inside a swamp of pain
we all are trapped
love is a fame

When our hearts are open wide
piece your bloody dagger
deep inside
to finish what you started right?

Leave me bleeding on the floor
never let an open door
a rout to escape and run
from these lies that burn

Dust and dying flames
hopes for high gains
and a mortal flesh-wrapping
we are doomed...

But we do not know it yet....

Σάββατο, 2 Απριλίου 2011

The 4th Burned!

1.Πώς λέγεται ο Αζτέκος αυτοκράτορας που πατάει τα σταφύλια?Μοντεζούπα!

2.Γιατί ένας φωτογράφος βγάζει φωτογραφίες τους ασθενείς σε ένα νοσοκομείο?Για να φαίνεται το πύο (τοπίο)!!!!

3.Τι λέμε ότι κάνει ένας αστροναύτης που στο δρόμο επιστροφής για την Γη τον πιάνει ρέψιμο?

Πάει γη ρεύοντας - Πάει γυρεύοντας!4.Πώς λέγεται το γλυκό που πάντα φτάνει αργοπορημένο?


Choco - late!