Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2011

Nerd Jokes of the Month

Πώς λέγεται ο πιο διάσημος Έλληνας Developer?







Addonis Pluginis

Πώς λέγεται η χειρότερη εταιρία Web Hosting Παγκοσμίως?









ΔυστυHost

Πώς λέγεται το διάσημο παιχνίδι με χαρτιά που παίζεται αποκλειστικά στα υψήπεδα του Περού?









Machu Tichu

Τι εθνικότητα έχει ο χαμένος Ευρωπαίος?










Italost

Ποιο είναι το πολύ χοντρό πτηνό που συχνάζει στη θάλασσα?












Το θαλασομπούλι